Ririn asked 3 weeks ago

Apa perkara jodoh hanya Allah yang tahu? Misal saya bertanya pada pak kyai atau orang pintar “apakah si A berjodoh dengan si B?” Lalu beliau menjawab “Mereka tidak berjodoh”.. Apa jika saya percaya itu boleh? Atau hal tersebut termasuk syirik?